Zurichhuset

Kontorsanpassning Beställare: Zurich Ins.Gr I nära anslutning till Humlegårdsparken så utför vi just nu en total ombyggnation av Zurich fastighet. Denna ombyggnation kommer bli det andra huset i Europa med ett WELL-certifikat.

Fortsätt läsa Zurichhuset

Apotekaren Glashuset

Kontorsanpassning Beställare: Fabege Vi har påbörjat invändig rivning av kontorslokalerna på Apotekaren Glashuset inför ombyggnation som kommer påbörjas våren 2019.

Fortsätt läsa Apotekaren Glashuset

TV4

Kontorsanpassning Beställare: Bonnier Broadcasting Under 2017 så utförde vi en omfattande invändig renovering av TV4s lokaler på Tegeluddsvägen. Projektet löpte jämte daglig verksamhet.

Fortsätt läsa TV4

Skärholmen C

Butikslokaler & Entré Beställare Grosvenor 2018 utförde vi som totalentreprenör en ombyggnation av två stycken butikslokaler i Skärholmen Centrum.

Fortsätt läsa Skärholmen C

OKQ8 QTG 2015-2019

Konceptförändring Beställare: OKQ8 Under 2015-2019 så har vi konceptförändrat ett 50-tal OKQ8-stationer och ett 100.tal GörDetSjälv-hallar,

Fortsätt läsa OKQ8 QTG 2015-2019

Vretenvägen

Entréer Beställare: Humlegården 2017 utförde vi renovering av tre stycken entréer på Vretenvägen och Hemvärnsgatan åt Humlegården med syftet att göra miljöerna mer moderna och trygga.

Fortsätt läsa Vretenvägen

Apotekaren 22

Kontorsanpassning Beställare: Fabege Vi genomför just nu en större ombyggnation av Fabeges fastighet Apotekaren 22 på Norrmalm i Stockholm. Detta innefattar 6000 m2 kontorsyta som görs om totalt.

Fortsätt läsa Apotekaren 22

Karlhäll Bussdepå

Verkstadshall Beställare.SL Vi projekterade och utförde, som totalentreprenör, byte utav pelarlyftar, förlängning av bjälklag vid verkstadsplatser samt byggnation av ett nytt verkstadskontor. Arbetet påbörjades innan sommaren 2018 och slutfördes den hösten.

Fortsätt läsa Karlhäll Bussdepå

Leo Vegas

Kontorsanpassning Beställare: Fabege 2017 påbörjades ett projekt som syftade till att öka flexibiliteten genom att öppna upp ytor och frigöra utrymme på spelbolaget Leo Vegas huvudkontor i centrala Stockholm. Projektet var uppdelat på två etapper

Fortsätt läsa Leo Vegas