Miljö

Vi är sedan 2015 certifierade enligt kvalitetssystemet BF9K

  • Att arbeta med miljöfrågor inom byggprocessen har blivit ett naturligt moment för oss då våra beställare ställer höga krav inom miljöområdet.
  • Vi har som mål att se till att bidra till en minskning av miljöpåverkan i de projekt vi är en del av – både vid projektering samt vid utförande.
  • Vi har arbetat i projekt som har certifierats / ska certifieras enligt BreeamIn-Use och den miljö och arbetsmiljöanpassade certifieringen WELL.

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten enligt devisen att alla ska kunna gå till en säker arbetsplats där vi ser till att förhindra ohälsa och minimera tillbud och olyckor Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö samt följa beslutade regler och instruktioner.

En viktig del är det förebyggande arbetsmiljöarbetet som utförs i nära samarbete mellan ledning och personal.