Miljö

  • •Att arbeta med miljöfrågor inom byggprocessen har blivit ett naturligt moment för oss då våra beställare ställer höga krav inom miljöområdet.

  • Vi har som mål att se till att bidra till en minskning av miljöpåverkan i de projekt vi är en del av – både vid projektering samt vid utförande.

  • Vi har arbetat i projekt som har certifierats / ska certifieras enligt BreeamIn-Use och den miljö och arbetsmiljöanpassade certifieringen WELL.