Miljö

• Att arbeta med miljöfrågor inom byggprocesser har blivit ett naturligt moment för oss då våra beställare ställer höga krav på just detta område.

• Vi har som mål att se till att bidra till att minska miljöpåverkan i de projekt vi är en del av, både vid projektering samt utförande.

• Vi arbetar just nu med ett projekt som kommer bli den andra WELL-certifierade fastigheten i Europa. Detta program ställer höga krav på miljömedvetenhet och processerna kring utförandet. Det projektet ska vara klart under våren 2019.