Karlhäll Bussdepå

Verkstadshall
Beställare.SL

Vi projekterade och utförde, som totalentreprenör, byte utav pelarlyftar, förlängning av bjälklag vid verkstadsplatser samt byggnation av ett nytt verkstadskontor.
Arbetet påbörjades innan sommaren 2018 och slutfördes den hösten. Ett krav var att den dagliga verksamheten skulle kunna bedrivas under byggnationen.
Yta: 400 m2
Budget: 6 milj.sek