Stefan

Zurichhuset

Kontorsanpassning
Beställare: Zurich Ins.Gr

I nära anslutning till Humlegårdsparken så utför vi just nu en total ombyggnation av Zurich fastighet. Denna ombyggnation kommer bli det andra huset i Europa med ett WELL-certifikat.

TV4

Kontorsanpassning
Beställare: Bonnier Broadcasting

Under 2017 så utförde vi en omfattande invändig renovering av TV4s lokaler på Tegeluddsvägen. Projektet löpte jämte daglig verksamhet.

Vretenvägen

Entréer
Beställare: Humlegården

2017 utförde vi renovering av tre stycken entréer på Vretenvägen och Hemvärnsgatan åt Humlegården med syftet att göra miljöerna mer moderna och trygga.

Karlhäll Bussdepå

Verkstadshall
Beställare.SL

Vi projekterade och utförde, som totalentreprenör, byte utav pelarlyftar, förlängning av bjälklag vid verkstadsplatser samt byggnation av ett nytt verkstadskontor.
Arbetet påbörjades innan sommaren 2018 och slutfördes den hösten.

Astérix

Förskola
Beställare:Les Petits Gaulois

Vi utförde som totalentreprenör ett uppförande av en förskola i en BRF på Kungsholmen som stod klar hösten 2017.