OKQ8 QTG 2015-2019

Konceptförändring

Beställare: OKQ8

Under 2015-2019 så har vi konceptförändrat ett 50-tal OKQ8-stationer och ett 100.tal GörDetSjälv-hallar, till en början i Stockholmsområdet men sedermera i hela hela landet. Under byggnationen så var stationen öppen som vanligt och flexibilitet från vår sida var a och o för att projektet skulle kunna genomföras.

Omfattning: 50-tal stationer, 100-tal GDS hallar
Budget 80 Milj SEK