Ludwig

Apotekaren Glashuset

Kontorsanpassning
Beställare: Fabege

Vi har påbörjat invändig rivning av kontorslokalerna på Apotekaren Glashuset inför ombyggnation som kommer påbörjas våren 2019.

Skärholmen C

Butikslokaler & Entré
Beställare Grosvenor

2018 utförde vi som totalentreprenör en ombyggnation av två stycken butikslokaler i Skärholmen Centrum.

OKQ8 QTG 2015-2019

Konceptförändring
Beställare: OKQ8

Under 2015-2019 så har vi konceptförändrat ett 50-tal OKQ8-stationer och ett 100.tal GörDetSjälv-hallar,

Apotekaren 22

Kontorsanpassning
Beställare: Fabege

Vi genomför just nu en större ombyggnation av Fabeges fastighet Apotekaren 22 på Norrmalm i Stockholm. Detta innefattar 6000 m2 kontorsyta som görs om totalt.

Leo Vegas

Kontorsanpassning
Beställare: Fabege

2017 påbörjades ett projekt som syftade till att öka flexibiliteten genom att öppna upp ytor och frigöra utrymme på spelbolaget Leo Vegas huvudkontor i centrala Stockholm. Projektet var uppdelat på två etapper