Astérix

Förskola
Beställare:
Les Petits Gaulois

Vi utförde som totalentreprenör ett uppförande av en förskola i en BRF på Kungsholmen som stod klar hösten 2017. Beställaren hade som krav att det skulle vara ljusa ytor och högt i tak.

Yta: 174m2
Budget 2,85 Milj. SEK