Zurichhuset

Kontorsanpassning
Beställare: Zurich Ins.Gr

I nära anslutning till Humlegårdsparken så utför vi just nu en total ombyggnation av Zurich fastighet. Denna ombyggnation kommer bli det andra huset i Europa med ett WELL-certifikat som möjliggörs i nära samarbete med involverade beställare, konsulter och arkitekter.
Yta: 3500 m2
Budget: 35 milj.sek