Du visar för närvarande TV4

TV4

Kontorsanpassning
Beställare: Bonnier Broadcasting

Under 2017 så utförde vi en omfattande invändig renovering av TV4s lokaler på Tegeluddsvägen. Projektet löpte jämte daglig verksamhet vilket gjorde att öppenhet inför uppkomna situationer och anpassningsbarhet var av största vikt. Arbetet utfördes i 3 etapper med sista slutdatum innan sommaren 2017.
Yta: 2700 m2
Budget: 18.3 milj.sek.