Du visar för närvarande Apotekaren Glashuset

Apotekaren Glashuset

Kontorsanpassning
Beställare: Fabege

Vi har påbörjat invändig rivning av kontorslokalerna på Apotekaren Glashuset inför ombyggnation som kommer påbörjas våren 2019.
Yta: 2700 m2
Budget: 12 milj.sek.