Leo Vegas

Publicerat av Ludwig den

Kontorsanpassning
Beställare: Fabege

2017 påbörjades ett projekt som syftade till att öka flexibiliteten genom att öppna upp ytor och frigöra utrymme på spelbolaget Leo Vegas huvudkontor i centrala Stockholm. Projektet var uppdelat på två etapper (Etapp 1 med 2500 kvm inflytt hösten 2017 & Etapp 2 på 2500 kvm med inflytt 2019) där var etapp var ett våningsplan.
Yta: Totalt 5000 m2
Budget: 25 milj.sek

Kategorier: Projekt