Apotekaren Glashuset

Publicerat av Ludwig den

Kontorsanpassning
Beställare: Fabege

Vi har påbörjat invändig rivning av kontorslokalerna på Apotekaren Glashuset inför ombyggnation som kommer påbörjas våren 2019.
Yta: 2700 m2
Budget: 12 milj.sek.

Kategorier: Projekt