Projekt

Karlhäll Bussdepå

Verkstadshall
Beställare.SL

Vi projekterade och utförde, som totalentreprenör, byte utav pelarlyftar, förlängning av bjälklag vid verkstadsplatser samt byggnation av ett nytt verkstadskontor.
Arbetet påbörjades innan sommaren 2018 och slutfördes den hösten.

Leo Vegas

Kontorsanpassning
Beställare: Fabege

2017 påbörjades ett projekt som syftade till att öka flexibiliteten genom att öppna upp ytor och frigöra utrymme på spelbolaget Leo Vegas huvudkontor i centrala Stockholm. Projektet var uppdelat på två etapper