Kvalitet

  • Vårt namn och logotype ska förknippas med hög kvalitet av våra kunder och andra intressenter i vår omvärld. Vi ska uppfattas som kompetenta, engagerade och ärliga. Vi är en pålitlig partner som tillgodoser våra kunders krav, behov och förväntningar.
  • I varje projekt tillvaratas hantverkarens yrkesskicklighet på bästa sätt. Vi skapar effektivitet i arbets- och byggprocessen genom att vara öppna och tydliga i samarbetet med underleverantörer. Vår höga administrativa standard borgar för att vid varje förfrågan från kund tillhandahålla efterfrågade dokument och handlingar.
  • Vår kunskap och erfarenhet tas tillvara och byggs på genom fortlöpande utbildning och kunskapsöver- föring. På så vis fortsätter vi att arbeta med ständiga förbättringar och högt satta kvalitetsmål