Kvalitet


  • Vårt namn och logotype ska förknippas med hög kvalitet av våra kunder och andra intressenter. Vi ska uppfattas som kompetenta, engagerade och ärliga. Vi är en pålitlig partner som tillgodoser våra kunders krav, behov och förväntningar.
  • I varje projekt tillvaratas hantverkarens yrkesskicklighet på bästa sätt. Vi skapar effektivitet i arbets- och byggprocessen genom att vara öppna och tydliga i samarbetet med underleverantörer. Vår höga administrativa standard borgar för att vid varje förfrågan från kund tillhandahålla efterfrågade dokument och handlingar.
  • Vår kunskap och erfarenhet tas tillvara och byggs på genom fortlöpande utbildning och kunskapsöverföring. På så vis fortsätter vi att arbeta med ständiga förbättringar och högt satta kvalitetsmål.