Kort om oss

Molöf bygg AB startades 2014

Vårt främsta område som vi jobbar inom är renoveringar av framförallt kommersiella fastigheter där vi också finner våra huvudsakliga kunder. Se ”pågående projekt” för exempel på jobb vi just nu utför. Vi har upphandlade ramavtal med ett antal kunder både inom offentlig sektor samt på den privata marknaden. Företaget består idag av 18 anställda fördelade på fem tjänstemän, en ekonomiansvarig, tre arbetsledare samt ett tiotal snickare. Vi är en väl sammansvetsad grupp som också har en uppbyggd grund bland underentreprenörer som vi arbetat länge och i komplicerade projekt med.

Ekonomi

Vi är ett starkt och växande företag med en omsättning 2018 på 115 milj sek.

År

Organisation

Personalgalleri