Kort om oss

Molöf bygg AB startades 2014

Vi utför uppdrag åt större fastighetsägare och verksamheter. Vi har idag ramavtal med SL, Fabege, Humlegården, OKQ8, Grosvenor, Vallentuna kommun samt Anticimex. Företaget består idag av drygt 20 anställda fördelade på tjänstemän och yrkesarbetare. Vi har en väl upparbetad grund och kontaktnät med underentreprenörer.

Vi jobbar ofta med projekt av befintliga kontors- och verksamhetslokaler på över 1000 m2, vi gör även mindre anpassningar om behovet finns. Vi har en eftermarknads- och byggserviceavdelning som ansvarar för ärenden under garantitid samt uppkomna servicejobb från våra beställare.

Majoriteten av de uppdrag som vi utför är lokaliserade i Stockholm med omnejd. Vi är vana att jobba i projekt som kräver extra hänsyn till hyresgäster eller där verksamheten ej kan pausas eller förflyttas. Till exempel ombyggnationer av bussdepåer, bensinstationer, tv-studios – detta medför att vi har en väl fungerande struktur för att kommunicera och lösa situationer.


Vi har en väl upparbetad organisation i vårt kvalitetsarbete. Det grundar sig i BF9Ks kvalitetsledningssystem som vi har implementerat i produktion och administration och utvecklat med funktioner och krav som återspeglar våra egna målsättningar och de förväntningar och krav i åtaganden vi har från beställare.

Vi är dedikerade till att inte endast lämna en produkt utan det ska vara den, under förutsättningarna, bästa produkt som går att framställa.

Ekonomi

Vi är ett starkt och växande företag med en omsättning 2019 på 280 milj sek.

Organisation