Kort om oss

Molöf bygg AB startades 2014

Vårt fokuserade område är renoveringar främst kommersiella fastigheter där vi också finner våra huvudsakliga kunder. Vi har upphandlade ramavtal med Stockholms Lokaltrafik, Fabege, Humlegården, OKQ8, Grosvenor, Vallentuna kommun och Anticimex.

Företaget består av 18 anställda fördelade på fem tjänstemän, en ekonomiansvarig, tre arbetsledare samt ett tiotal snickare. Vi är en väl sammansvetsad grupp som också har en uppbyggd grund bland underentreprenörer som vi arbetat länge och i komplicerade projekt med.

Ekonomi

Vi är ett starkt och växande företag med en omsättning 2018 på 115 milj sek.

År

Organisation

Personalgalleri