Vi stödjer Giving People

Vi har valt att stödja Giving People. De hjälper ekonomiskt och socialt utsatta barn till en tryggare vardag. Något som känns helt rätt för oss! Beök gärna Giving People och ge ett bidrag du med! HemsidaFacebook

Zurichhuset

Kontorsanpassning
Beställare: Zurich Ins.Gr

I nära anslutning till Humlegårdsparken så utför vi just nu en total ombyggnation av Zurich fastighet. Denna ombyggnation kommer bli det andra huset i Europa med ett WELL-certifikat.

Apotekaren Glashuset

Kontorsanpassning
Beställare: Fabege

Vi har påbörjat invändig rivning av kontorslokalerna på Apotekaren Glashuset inför ombyggnation som kommer påbörjas våren 2019.

TV4

Kontorsanpassning
Beställare: Bonnier Broadcasting

Under 2017 så utförde vi en omfattande invändig renovering av TV4s lokaler på Tegeluddsvägen. Projektet löpte jämte daglig verksamhet.

Skärholmen C

Butikslokaler & Entré
Beställare Grosvenor

2018 utförde vi som totalentreprenör en ombyggnation av två stycken butikslokaler i Skärholmen Centrum.

OKQ8 QTG 2015-2019

Konceptförändring
Beställare: OKQ8

Under 2015-2019 så har vi konceptförändrat ett 50-tal OKQ8-stationer och ett 100.tal GörDetSjälv-hallar,

Vretenvägen

Entréer
Beställare: Humlegården

2017 utförde vi renovering av tre stycken entréer på Vretenvägen och Hemvärnsgatan åt Humlegården med syftet att göra miljöerna mer moderna och trygga.