Zurichhuset

Kontorsanpassning
Beställare: Zurich Ins.Gr

I nära anslutning till Humlegårdsparken så utför vi just nu en total ombyggnation av Zurich fastighet. Denna ombyggnation kommer bli det andra huset i Europa med ett WELL-certifikat.

TV4

Kontorsanpassning
Beställare: Bonnier Broadcasting

Under 2017 så utförde vi en omfattande invändig renovering av TV4s lokaler på Tegeluddsvägen. Projektet löpte jämte daglig verksamhet.

Karlhäll Bussdepå

Verkstadshall
Beställare.SL

Vi projekterade och utförde, som totalentreprenör, byte utav pelarlyftar, förlängning av bjälklag vid verkstadsplatser samt byggnation av ett nytt verkstadskontor.
Arbetet påbörjades innan sommaren 2018 och slutfördes den hösten.

Leo Vegas

Kontorsanpassning
Beställare: Fabege

2017 påbörjades ett projekt som syftade till att öka flexibiliteten genom att öppna upp ytor och frigöra utrymme på spelbolaget Leo Vegas huvudkontor i centrala Stockholm. Projektet var uppdelat på två etapper