Arbetsmiljö

Molöf bygg AB Logga
Molöf bygg AB

• Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten för att på så sätt få en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall. Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. En viktig del är det förebyggande arbetsmiljöarbetet som utförs i nära samarbete mellan ledning och medarbetare på kontinuerlig basis.

• Vi är sedan 2015 certifierade enligt kvalitetssystemet BF9K.