Arbetsmiljö

Molöf bygg AB Logga
Molöf bygg AB

• Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten enligt devisen att alla ska kunna gå till en säker arbetsplats där vi ser till att förhindra ohälsa och minimera tillbud och olyckor Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö samt följa beslutade regler och instruktioner. En viktig del är det förebyggande arbetsmiljöarbetet som utförs i nära samarbete mellan ledning och personal.

• Vi är sedan 2015 certifierade enligt kvalitetssystemet BF9K.